Projectondersteuning

 

Projecten die RijnmondNet uitvoert, zelfstandig en/of in opdracht van partners, dienen het algemeen belang in de gezondheidszorg. De stichting begeleidt en ondersteunt verscheidene projecten vanuit haar expertise op het gebied van zorg(innovatie). De afgelopen jaren heeft Stichting RijnmondNet diverse projecten uitgevoerd, zoals ReAAL en LSP.

Het ReAAL project was een driejarig implementatieproject binnen het EU-programma ICT-PSP. Overall doel van het project was aantonen dat open platforms een marktdoorbraak in het domein van Ambient Assisted Living konden helpen bereiken. Het LSP-project heeft als doel gehad het vergroten van de LSP-aansluitingen in de regio alsmede het aantal patiënt toestemmingen.

De projectmanagementmethodiek die gehanteerd wordt, is gestoeld op Prince2, Scrum en Lean Management. Vanuit de centrale rol, stelt RijnmondNet zich op als bruggenbouwer voor de verschillende instellingen in een project.

Naast de ondersteuning van projecten, biedt RijnmondNet ook de dienst ‘’projectleiding” aan. De projectleiding is verantwoordelijk voor het succesvol realiseren van een project. De werkwijze is pragmatisch; zoeken naar werkbare oplossing voor echte problemen. Zo wordt de infrastructuur stap voor stap opgebouwd, projectinitiatieven worden vergeleken met eerdere opgeloste vraagstukken en indien nodig worden stakeholders betrokken om tot een succesvol project te komen.

RijnmondNet heeft momenteel uiteenlopende zorginnovatieprojecten in haar portefeuille:

Projecten


Participanten