Veilige en efficiënte medicatieoverdracht is van groot belang. Zorgverleners rondom een patiënt of cliënt hebben niet altijd een actueel en volledig medicatieoverzicht. Daardoor wordt niet altijd de juiste medicatie voorgeschreven of toegediend. Jaarlijks zijn er zelfs duizenden (her)opnames in het ziekenhuis vanwege het ontbreken van de juiste medicatiegegevens. Wekelijks worden in Nederland meer dan 1.200 mensen in het ziekenhuis opgenomen door medicatie-incidenten. Bijna de helft hiervan is vermijdbaar door een juiste medicatieoverdracht.

Het tijdig beschikbaar hebben van het complete, actuele medicatieoverzicht van patiënten op momenten van spoed, voorschrijven, toedienen en overdragen is van belang voor de gehele zorgketen. In de Kickstart Medicatieoverdracht wordt de nieuwe informatiestandaard Medicatieproces 9 in combinatie met de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ geïmplementeerd.

De Kickstart wordt uitgevoerd in de regio’s Friesland en Rijnmond. Met GERRIT en RijnmondNet als penvoeders. Als penvoeder verzorgt RijnmondNet de projectleiding. We werken hierbij nauw samen met de zorgverleners in de regio, ROS Samergo, de betrokken leveranciers, onze collega’s van RSO GERRIT en het landelijk programma Samen voor Medicatieoverdracht.

Dit gebeurt in samenwerking met negen zorgsectoren en hun IT-leveranciers, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Patiëntenfederatie Nederland, MIND, RSO Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, Nictiz en VZVZ.

 

Deelnemende zorgorganisaties in regio Rijnmond:

Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam, Huisartsenpraktijk Emmapark, Huisartsenpraktijk Bender, Apotheek Pijnacker Centrum, Poli-apotheek Sint Franciscus Gasthuis, Stichting Laurens, Stichting Star-shl

 

Deelnemende leveranciers in regio Rijnmond:

Chipsoft, Smartmed, CGM, Dedalus, FarMedvisie, ASolutions Healthcare en Zorgdoc

 

Handige links: