De subsidieregeling InZicht bestaat uit twee modules. eOverdracht en Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). PGO is een verplicht onderdeel van de subsidieaanvraag. Het programma InZicht heeft als doel om veilige en eenduidige elektronische gegevensuitwisseling te versnellen. Door het elektronisch toegankelijk maken en uitwisselen van gegevens wordt het samen beslissen met de cliënt of mantelzorger ondersteund. Ook vermindert de administratieve last voor de zorgprofessional. Daardoor is er meer tijd voor de cliënt en worden er minder onnodige fouten gemaakt in de registratie van gegevens. Dat vergroot de veiligheid en het vertrouwen in de zorg.

RijnmondNet is betrokken als regionale coördinator van de subsidieaanvraag. Bij toekenning van de subsidie is RijnmondNet beschikbaar als  regionale projectleider ten behoeve van samenwerkingsverband waarin de eerste en tweede verbeterde digitale overdracht in de regio gaan realiseren.

Deelnemende leden van ConForte zijn:

  • Aafje
  • Laurens
  • Lelie zorggroep
  • Stichting Humanitas

Deelnemende leden van SRZ zijn:

  • Erasmus MC
  • IJsselland Ziekenhuis
  • Ikazia Ziekenhuis
  • Maasstad Ziekenhuis