In sommige gevallen kunnen recente lab-uitslagen een impact hebben op de voorgeschreven medicatie. Aangezien patiënten/ cliënten niet gebonden zijn aan één zorgverlener maar zich bewegen binnen de regio is het van meerwaarde voor de apothekers om inzage te hebben in de meest recente lab-uitslagen, maar idealiter ook actieve signalering te krijgen over de nieuwste lab-waarden. Vandaar dat het voor de gezondheidswinst in de regio van groot belang is om lab-gegevens uit te wisselen met apothekers in de regio. Er zijn verschillende initiatieven in het land om dit (voor andere regio’s) te bewerkstelligen. Ook is dit onderdeel van het nieuwe Medicatieproces 9.0 (weliswaar in een van de laatste op te leveren producten van het landelijke programma). Vanuit RijnmondNet wordt er onderzoek gedaan naar de huidige stand der techniek, de randvoorwaarden om dit te realiseren en wat de impact is voor de verschillende stakeholders.