Zorgmail, vroeger ook wel bekend als Lifeline of Edifact, zorgt voor de geautomatiseerde uitwisseling van informatie tussen informatiesystemen: Application-to-Application (EDI). Alle correspondentie van specialisten, ziekenhuizen, GGZ en in toenemende mate wordt via Edifact verzonden en is daarmee over te nemen in alle HIS-informatiesystemen. Dit geldt eveneens voor de ongeveer 250.000 berichten van de CHPR en andere HDS-en in het werkgebied van Rijnmondnet.

Lifelink is communicatiesoftware die niet standaard met ieder informatiesysteem meegeleverd wordt. Om de koppeling tussen uw informatiesysteem en Zorgmail mogelijk te maken dient er vaak ook een abonnement Lifelink afgesloten te worden.