In de Regio-Rijnmond wordt al langere tijd gewerkt aan de totstandkoming van een Integraal Geboortezorgdossier voor de regio. In die werkzaamheden past een aanvraag voor de regeling VIPP Babyconnect goed. VIPP Babyconnect is het landelijke versnellingsprogramma voor informatie-uitwisseling tussen patiënten en professionals voor instellingen in de geboortezorg en richt zich op het verbeteren van de gegevensuitwisseling in de regionale keten.

De subsidieaanvraag vanuit regio Rijnmond wordt gedaan vanuit een regionaal samenwerkingsverband van geboortezorgorganisaties. Het DVP Rijnmond is penvoerder van de subsidieaanvraag samen met een vertegenwoordiging vanuit de SRZ (Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen). Zorgprofessionals van kraamzorg tot gynaecologen, de Jeugdgezondheidszorg en de Gemeente Rotterdam zijn allen betrokken. Stichting RijnmondNet vervult binnen dit regionale verband de rol van technische implementatiepartner.