In de zorg is een goede digitale uitwisseling van medische gegevens tussen alle betrokken partijen (instellingen, professionals, patiënten) een voorwaarde voor goede kwaliteit van zorg. Deze goede, digitale gegevensuitwisseling vraagt om centrale afspraken, inrichting, uitvoering en coördinatie teneinde deze uitwisseling zo efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen.

Hierbij bestaat in de regio de behoefte aan een partij die hier het voortouw in neemt. Daarom is in 1996 namens betrokken partijen in de regio Rijnmond de Stichting RijnmondNet in het leven geroepen. Vanuit deze visie is de missie van RijnmondNet als volgt te verwoorden:

“RijnmondNet is dé regionale samenwerkingsorganisatie die de uitwisseling van medische gegevens faciliteert voor en door de zorg.”

Om deze missie te realiseren heeft RijnmondNet in de regio een aantal functies.

Deze functies geven richting aan alle werkzaamheden van RijnmondNet:

  • RijnmondNet is een netwerkplatform;
  • RijnmondNet is faciliterend in de ketensamenwerking;
  • RijnmondNet definieert, in opdracht van en/of in samenwerking met, programma’s en projecten;
  • RijnmondNet levert, in opdracht van opdrachtgevers, diensten.

Stichting RijnmondNet biedt veilige, betrouwbare diensten en ondersteuning op het gebied van transmurale gegevensuitwisseling aan.

RijnmondNet is een stichting met participanten. De ziekenhuizen in de regio participeren op dit moment via Stichting SRZ, de huisartsen als onafhankelijke huisartsen en via Rijnmond Dokters, de apotheken via CAVR, de VVT-instellingen via ConForte en Star-shl participeert als diagnostisch laboratorium. In het bestuur van RijnmondNet zijn de domeinen van de participanten op dit moment allen vertegenwoordigd.

RijnmondNet is ook actief in domeinen die (nog) niet participeren. Het is niet ondenkbaar dat de komende jaren nieuwe domeinen en nieuwe partijen als participant in RijnmondNet zullen toetreden.

Overzicht bestuur

Het huidige bestuur heeft de volgende samenstelling:

  • Voorzitter: de heer Ir. D.M. Schraven (Lid Raad van Bestuur Erasmus MC)
  • Lid: de heer drs. S. Dekker (Lid Raad van Bestuur Maasstad Ziekenhuis) namens SRZ (ziekenhuizen)
  • Lid: de heer dr. J.J. Hoogeterp (Apotheker, directeur Pharmaknowledge) namens apothekersvereniging Rijnmond
  • Lid: de heer drs. D.M.K.H. Oei (Huisarts) namens eerstelijns coalitie huisartsen
  • Lid: de heer drs. J. Bos (Voorzitter Raad van Bestuur Star SHL)
  • Lid: de heer drs. P. W. Ploegsma (Lid Raad van Bestuur Aafje) namens Conforte

Medewerkers

Organisatie

Maarten Wittop Koning

Directeur

Kimberley van Zon

Secretaresse

Els Kooij

Controller

Anouk van der Lee

Administratie

Nele Caluwaerts

Kwaliteitsmedewerker

Tjeerd Canrinus

FG

Natasja van der Winden

Applicatiebeheerder Point

Projectbegeleiding

Jan-Dennis de Graaff

Projectleider

Sandy Vermeij

Projectleider

Vanessa Nijweide

Projectleider

Emma Schoep

Projectleider

Dave van Dijk

Projectleider

Lonneke Reitsma

Projectleider

Herbert Fetter

Programma-manager

Danny Goedkoop

PMO

We zijn telefonisch bereikbaar op (088) 282 00 10

Participanten

rijnmondnet-logo-in-balk-nieuw-blauw-v2