Kennis- & innovatiepartner

In een wereld waarin innovaties, ontwikkelingen in software en nieuwe technieken elkaar in hoog tempo opvolgen, is het voor zorgaanbieders een uitdaging om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op het eigen gebied – laat staan in aanpalende gebieden. RijnmondNet verzamelt, bundelt en deelt kennis voor de zorgaanbieders. Tegelijk fungeert RijnmondNet als partner voor participanten met innovatieve en complexe vraagstukken op het gebied van informatie uitwisseling. Doelstelling van RijnmondNet is om zich de komende jaren verder te ontwikkelen als kennis- en innovatiepartner voor gegevensuitwisseling in de regio.

Regionale landingsplek voor landelijke programma’s

RijnmondNet is voor landelijke programma’s het aanspreekpunt voor regionale realisatie. Zeker daar waarhet gaat om programma’s die draaien om netwerk- of ketenzorg en waarin meerdere domeinen samenkomen, is regionale afstemming noodzakelijk. Afhankelijk van het programma, de wens vanuit de regio, de mate van vertegenwoordiging binnen RijnmondNet en gevraagde/beschikbare resources, wordt de regionale aanpak geformuleerd en de rol van RijnmondNet samen met de belanghebbenden vastgesteld.