Een Webapplicatie voor Overdracht van Informatie over Naslag en Transfer die het transferproces kan ondersteunen

icon-rijnmondnet-point

RijnmondNet biedt ondersteuning en beheert de digitale overdracht van ziekenhuis naar VVT-instelling. Hiervoor wordt in de regio hoofdzakelijk gebruik gemaakt van POINT. RijnmondNet Point is het elektronisch transferdossier voor de transfer en zorgoverdracht van patiënten tussen ziekenhuizen en zorginstellingen. Via RijnmondNet Point dragen zorginstellingen met één centraal transferdossier patiënten veilig, transparant, efficiënt en in het bijzonder op een patiëntvriendelijke manier over naar de instelling voor vervolgzorg. Bovendien informeert RijnmondNet Point ook alle betrokken zorgverleners rondom de patiënt.

Andere diensten

null

RijnmondNet ZorgMail

Service waarmee zorgverleners op een veilige manier berichten kunnen uitwisselen.

null

XDS Beelduitwisseling

XDS is een toepassing voor het veilig regionaal uitwisselen van beelden en documenten.