Voor patiënten verschijnen steeds meer verschillende Persoonlijke Gezondheids Omgevingen (PGO’s). Deze PGO’s voldoen aan de MedMij-standaarden om de patiënten informatie van verschillende zorgverleners via Zorg Informatie Bouwstenen (ZIB’s) te ontsluiten. Deze PGO’s voor patiënten kunnen aandoening-specifiek zijn of meer algemeen. RijnmondNet onderzoekt of het verstandig is een regionaal PGO aan te bieden aan patiënten, en daarbij ook wat voor verschillende verschijningsvormen er zijn (gericht op patiënten of ook voor uitwisseling voor zorgverleners onderling). Dit om, met de verschillende stakeholders in de regio, te zoeken naar de stip op de horizon waar het gaat om een regionaal PGO.