Nieuws

Binnen de regio Rijnmond is er ontzettend veel kennis en expertise aanwezig om effectief samen te werken in de zorg. Hoe zorg je ervoor dat de verschillende zorgprofessionals niet langs elkaar heen werken en kennisdeling verloren gaat?

BeterKeten, Huisartsenposten Rijnmond, SRZ, Rijnmond Dokters en RijnmondNet gaan samenhang creëren, in het verlengde van de juiste zorg op de juiste plek, door gezamenlijke op één locatie te huisvesten genaamd: ZorgHub. Ons nieuwe adres is :

Fascinatio Boulevard 276, 10e etage
The Marks
3065 WB Rotterdam