Nieuws

Op maandag 18 december hebben de regionale partners in welzijn, ondersteuning en zorg uit de regio Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Rotterdam tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Kuip het regioplan ‘Samen Zorgen voor Morgen’ vastgesteld.

In aanwezigheid van ruim 130 betrokkenen vanuit alle voor de boogde transitie benodigde sectoren en domeinen zijn afspraken gemaakt over hoe regiopartners samen verantwoordelijkheid nemen om welzijn, ondersteuning en zorg ook in de toekomst toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden. De uitdagingen zijn groot: de vraag stijgt en wordt steeds complexer, de arbeidsmarkt en middelen zijn schaars en wensen op terrein van (digitale) innovatie vragen om benodigde ruimte. Dit betekent naast het inzetten op passende zorg (anders richten van mensen en middelen) ook inzetten op gezonder leven en preventie.

In het regioplan is gekozen voor een thematische aanpak, die doorbouwt op de vele goede initiatieven en samenwerkingsverbanden die de regio al kende. Parallel aan het uitwerken van de themaplannen is een regionale samenwerkingsstructuur opgebouwd, waarin de initiatieven en themalijnen met elkaar worden verbonden. In deze samenwerkingsstructuur zijn verschillende perspectieven vertegenwoordigd: inwoners, welzijn, huisartsen, jeugdzorg, GGD, gehandicaptenzorg, GGZ, ouderenzorg, ziekenhuizen, apothekers, gemeenten en zorgverzekeraars.

In de sfeer van het voetbalstadion werd het regioplan bekrachtigd door alle betrokken bestuurders een handtekening te laten zetten op de zogenoemde ‘regiobal’. In 2024 maakt de alliantie de stap van plan naar uitvoering en gaat de bal rollen. Afgesproken is dat ook in deze uitvoeringsfase successen en lessen met elkaar en de regio worden gedeeld.

Het regioplan is vanaf 22-12-2023 te vinden op dejuistezorgopdejuisteplek.nl (zoek op regioplannen).