Nieuws

In een belangrijke stap vooruit voor de geboortezorg is op vrijdag 10 november 2023 het contract ondertekend tussen landelijk programmabureau Babyconnect, de penvoerders van de regio’s die deelnemen aan het VIPP Babyconnect-programma en het consortium van softwareleveranciers Onatal en Orfeus.

Penvoerder District Verloskundig Platform Rijnmond tekende de overeenkomst namens het regionale samenwerkingsverband Integraal geboortezorgdossier Rijnmond. Het samenwerkingsverband beslaat het gebied Rijnmond, Dordrecht e.o., Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen, waar meer dan 85% van de verloskundigenpraktijken gebruik maakt van de verloskundige informatiesystemen van Onatal of Orfeus. Met de nieuwe afspraken zullen deze gebruikers in staat worden gesteld om snel en veilig informatie uit te wisselen met andere zorgverleners in de regio.

Penvoerder District Verloskundig Platform (DVP) Rijnmond, meldt in haar bericht: “We zijn trots dat we overeenstemming bereikt hebben voor een toekomstbestendig contract waarmee we de gegevensuitwisseling in het gehele geboortezorgnetwerk in de regio een impuls geven. Alle regionale partnerschappen en het landelijk programmabureau Babyconnect hebben nu overeenstemming bereikt en nu kunnen we beginnen met de weg naar implementatie in de regio’s.”
Integraal Geboortezorgdossier Rijnmond is een regionaal samenwerkingsverband van ruim 80 geboortezorgorganisaties: verloskundigenpraktijken, ziekenhuizen, kraamzorgorganisaties, echocentra en CJG Rijnmond. RijnmondNet vervult binnen het regionale verband de rol van projectleider implementatie.

Meer weten?
Regio Rijnmond in 2024 aan de slag met implementatie van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg – DVP Rijnmond
Samen voor de best mogelijke geboortezorg – Babyconnect