Nieuws

Op woensdag 15 maart hebben RijnmondNet en HINQ het contract voor Integraal Geboortezorgdossier Rijnmond, het samenwerkingsverband van regio Zuidwest- Nederland, getekend. Hiermee is de basis gelegd voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg!

 

HINQ als leverancier
Centraal in de gemaakte afspraken staat de geboortezorgviewer en het platform voor gegevensuitwisseling die HINQ beschikbaar zal maken. Met de viewer kunnen zorgverleners straks real time gegevens van elkaar inzien. Zo beschikken zij op het juiste moment over de juiste informatie. Een veilige koppeling van deze gegevens naar een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) stelt daarnaast ook de zwangere of pas bevallen vrouw in staat haar eigen gezondheidsgegevens in te zien en verzamelen.

 

Hoe is de contractenset tot stand gekomen?
De keuze voor HINQ werd door de regionale Stuurgroep samen met alle zorgverleners gemaakt. Zij werden hierin geholpen door het grondige voorwerk van de Werkgroep Proces en Werkgroep Techniek. Voor de totstandbrenging van de formele contractenset kon de Stuurgroep een beroep doen op de Werkgroep Privacy en security. Deze brede groep van experts uit de ziekenhuizen, verloskundigenpraktijken, kraamzorgorganisaties, echocentra uit de regio en CJG Rijnmond heeft samen met HINQ de contractenset getoetst en opgeleverd.

Het eindresultaat is een duurzame set aan afspraken waarin de veiligheid van data en de privacy van de cliënt centraal staan. Er zijn afspraken gemaakt over de te leveren diensten, looptijd, de kosten en de samenwerking tussen HINQ en de geboortezorgverleners in de regio Zuidwest-Nederland.

 

Een stap vooruit
De contractenset kan als voorbeeld dienen voor de contractering met andere regionale partijen in de geboortezorg in Nederland. De grote belangstelling vanuit andere partnerschappen leidde tot een tweetal landelijke kennissessies. Geïnteresseerde projectleiders en inhoudelijke experts uit alle geboortezorgregio’s werden in februari al meegenomen in een sessie over de contracten en het thema Informatiebeveiliging. Vrijdag 31 maart volgt een tweede sessie over het thema Privacy.

Hiske Ernst (bestuurslid District Verloskundig Platform Rijnmond):
“DVP Rijnmond en de Stuurgroep zijn zeer verheugd over de behaalde mijlpaal. We kijken uit naar de volgende stap: implementatie!”