Het is zover! Na een lange tijd van hard werken en voorbereiden, hebben samenwerkende organisaties in de regio Rijnmond gekozen voor een leverancier om de gegevensuitwisseling binnen de geboortezorg te verbeteren. Een belangrijke mijlpaal in het project Integraal Geboortezorgdossier Rijnmond (IGD Rijnmond).

IGD Rijnmond is een regionaal project dat tot eind 2022 toewerkt naar gestructureerde digitale gegevensuitwisseling tussen geboortezorgprofessional en cliënt en tussen betrokken geboortezorgprofessionals onderling. In dit project werken diverse organisaties, professionals en cliënten met elkaar samen. Zij doen dit onder penvoering van het District Verloskundig Platform Rijnmond en onder begeleiding van Stichting RijnmondNet (projectleiding implementatie) en Samergo (projectcoördinatie). Het project wordt bekostigd vanuit de subsidie Babyconnect van het ministerie van VWS.

Leverancierskeuze

Sinds de start van het project in september 2020 is er hard gewerkt aan een goede projectorganisatie en het scheppen van essentiële randvoorwaarden. De afgelopen periode stond in het teken van een belangrijke mijlpaal: de leverancierskeuze. Hiertoe zijn alle leveranciers langs belangrijke maatstaven gelegd. Ook zijn alle deelnemende verloskundige samenwerkingsverbanden geïnformeerd en gehoord over wat voor hun belangrijk is. Met als resultaat een unaniem besluit voor de leverancier Hinq!

Hiske Ernst, penvoerder en voorzitter District Verloskundig Platform Rijnmond: ‘Ik ben ontzettend trots op de gedegen voorbereiding en de gezamenlijke besluitvorming in onze regio met als resultaat de unanieme keuze voor een leverancier.’

Hoe nu verder?
De komende periode gaat het projectteam van IGD Rijnmond in gesprek met de gekozen leverancier en natuurlijk alle betrokkenen in de regio om te kijken naar hoe samen de eerste stappen gepland kunnen worden. We kijken uit naar het vervolg!

Het projectteam wil de regio van harte bedanken voor zijn inzet en samenwerking afgelopen periode om te komen tot deze leverancierskeuze. We zijn iedereen dankbaar dat we dit met elkaar hebben kunnen doen!

Regiobijeenkomst op komst
Wilt u meer weten over de laatste stand van zaken en vervolgstappen van IGD Rijnmond? Schrijf u dan in voor de Regiobijeenkomst IGD Rijnmond op 10 mei 2022 van 17.00 tot 18.00 uur