Ziekenhuizen regio Rijnmond delen radiologische gegevens digitaal

Zorgverleners van het Erasmus MC, IJsselland Ziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Spijkenisse Medisch Centrum, Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Beatrixziekenhuis,

Franciscus Gasthuis & Vlietland en het Albert Schweitzer Ziekenhuis kunnen per direct radiologische beelden en verslagen digitaal met elkaar delen. Voorheen werden dit soort gegevens soms nog op een DVD gebrand en per post verstuurd of meegegeven aan een patiënt. Het digitaliseren van de beeldenuitwisseling is niet alleen een stuk sneller, maar ook veiliger.

 Zeker bij spoedgevallen kan het van levensbelang zijn dat de beelden eerder in het ontvangende ziekenhuis zijn dan de patiënt. Dat levert een belangrijke tijdwinst op. Maar ook in de aanloop naar een gepland consult is het prettig als de zorgverlener de beelden vooraf al heeft kunnen bekijken. Dit is nu mogelijk doordat de ziekenhuizen in de regio Rijnmond onder regie van RijnmondNet de samenwerking hebben opgezocht en zijn aangesloten op het programma DVDexit.

DVDexit is een landelijk initiatief vanuit het programma Twiin van VZVZ. Dit programma draagt bij aan het landelijk uitwisselen van patiëntgegevens en de bijbehorende afspraken. Alle ziekenhuizen in de regio hebben dit project gezamenlijk gerealiseerd met RijnmondNet als coördinator.

Het digitaal delen van radiologische gegevens is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen de ziekenhuizen. ,,Weer een mooie stap verder in gegevensuitwisseling in de regio”, aldus Peter Langenbach, voorzitter ICT-adviesraad van de Samenwerkende Rijnmondse Ziekenhuizen.

Binnen de regio Rijnmond lopen op dit moment diverse projecten voor het digitaliseren van de regionale informatie-uitwisseling, zoals Zorgplatform, XDS, Inzicht en BabyConnect. Het uitbannen van de DVD past in de ontwikkeling die de regio heeft ingezet op weg naar een volledig digitaal zorgproces.


Participanten