Werkgroep gestart voor Kickstart Medicatieoverdracht!

Als voorschrijver wil je kunnen beschikken over de juiste informatie over de cliënt waaronder een volledig overzicht van zijn of haar medicatie. Je wilt je client kunnen voorzien van een goed advies, maar ook de client wil inzage hebben in zijn eigen dossier. Om dat mogelijk te maken is een nieuwe richtlijn opgesteld. Er is door VWS een subsidie (Kickstart Medicatieoverdracht) beschikbaar, om die richtlijn in de praktijk te toetsen. Vanuit de regio is er een werkgroep opgesteld met vertegenwoordigers van het Erasmus MC, Samergo en RijnmondNet. De werkgroep zal de aanvraag voorbereiden. De eerste stappen zijn inventarisatie van potentiële deelnemers en het ophalen van vragen uit het veld. Interesse of vragen? Neem dan contact op met ons op


Participanten