VIPP InZicht: regio Rijnmond gaat ervoor!

Aafje, Laurens, Lelie zorggroep, Stichting Humanitas, Erasmus MC, IJsselland Ziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis en het Maasstad Ziekenhuis hebben subsidie verkregen voor het landelijke programma VIPP InZicht. Het landelijk programma Vipp InZicht vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stimuleert hiermee digitale landelijk gestandaardiseerde gegevensuitwisseling tussen ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen met een subsidieregeling.

De patiënt meer regie geven over zijn eigen zorg is de stip aan de horizon waar de regio zich keihard voor inzet. Na een intensief traject zijn de VIPP InZicht subsidies aangevraagd voor ontsluiting van verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen naar PGO’s en onderlinge uitwisseling van patiëntgegevens tussen verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen (VV&T instellingen)  onderling en met het ziekenhuis (eOverdracht) .

Peter Langenbach, voorzitter RvB Maasstad Ziekenhuis verheugt zich op de potentiële winst voor de patiënt. “We zetten hiermee een mooie eerste stap om de patiënt veilig en digitaal meer inzicht in haar/ zijn eigen zorg te geven.’’ Dit past bij het toekomstbestendig maken van de zorg waarmee je de patiënt regie kan bieden over haar of zijn eigen zorgproces.

Marije Brugman, manager Informatisering & Automatisering bij Laurens stipt het belang voor de zorgprofessional aan. “Dit gaat ervoor zorgen dat (transfer) verpleegkundigen minder tijd kwijt zijn met de aanvragen voor vervolgzorg na een opname in een ziekenhuis, doordat iedereen in de keten over dezelfde informatie beschikt.’’

Peter Ploegsma, die namens de VV&T instellingen voorzitter is van de projectgroep, is trots op het unieke samenwerkingsverband tussen de acht zorginstellingen. “Het laat zien dat de regio Rijnmond zich committeert aan het belang van patiënt en medewerkers.”

De subsidieregeling geldt voor het digitaal overdragen (eOverdracht) van patiëntgegevens tussen VV&T instellingen onderling en tussen een VV&T instelling en een ziekenhuis. Het komend jaar zet de regio de eerste stappen, zodat er een einde gaat komen aan het delen van aparte bijlagen bij de mail, faxen en gegevens uit andere systemen overtypen

Noot voor de redactie:

Wil je meer weten over VIPP InZicht, de manier waarop in de regio wordt samengewerkt om o.a. de werkdruk in de zorg tegen te gaan?  Sandy Vermeij projectleider RijnmondNet vertelt je graag meer. Wil je dit nieuwsbericht delen of doorplaatsen. Graag! Stuur dan even een berichtje naar Leander Linger.

 


Participanten