Stichting RijnmondNet in bezit van ISO 27001 certificering

Stichting RijnmondNet heeft het ISO 27001 certificaat behaald. ISO 27001, een internationale norm voor informatiebeveiliging, omschrijft eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van gedocumenteerd Information Security Management System (ISMS). Met het behalen van de certificering bewijst RijnmondNet dat zij beleid hanteren waar betrouwbaarheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie in het middelpunt van de belangstelling staan. Tevens toont Stichting RijnmondNet door het behalen van het ISO 27001 certificaat dat zij voldoet aan de eisen op het gebied van informatiebeveiliging bij aanbestedingen.

Wat voorafging

Voorafgaand aan de certificering heeft een zorgvuldig proces plaatsgevonden. Het waarborgen van informatiebeveiliging staat hoog in het vaandel bij Stichting RijnmondNet. Dit heeft ook een doorslaggevende rol gespeeld bij het behalen van het ISO 27001 certificaat. Stichting Rijnmond beschikt over capabele personeelsleden die doelgericht en effectief de eisen van de internationale norm nastreven.

Na de certificering

Stichting RijnmondNet staat niet stil na het behalen van het ISO 27001 certificaat. Tweemaal per jaar zullen audits, zowel intern als extern, plaatsvinden om optimale informatiebeveiligingssysteem conform de internationale norm te realiseren.


Participanten