RijnmondNet slaagt voor tussentijdse audit!

RijnmondNet is sinds september 2017 ISO 27001 gecertificeerd. Hiermee willen wij onze klanten het vertrouwen geven dat wij de juiste maatregelen, processen en procedures hebben ingericht voor de verwerking en opslag van vertrouwelijke gegevens. Een certificaat wordt afgegeven voor drie jaar en gedurende die drie jaar vindt er jaarlijks een tussentijdse audit plaats. Dinsdag 12 november heeft RijnmondNet de externe auditor op bezoek gehad voor deze tussentijdse audit. Diverse onderwerpen aangaande informatiebeveiliging zijn de revue gepasseerd en uitvoerig besproken. Denk aan ons Cryptografie beleid, Naleving, Beheer van bedrijfsmiddelen, Continuïteit en ons Informatiebeveiligingsbeleid. Collega Robert Breas heeft de auditor een goed beeld kunnen schetsen van hoe wij cryptografie toepassen op het onderdeel van de architectuur waar wij verantwoordelijk voor zijn. Robert heeft een mooie schets gemaakt op het whiteboard van de gegevensstromen. Verder hebben onze FG (Tjeerd Canrinus), Manager operations a.i. (Marco Ebbers) en Kwaliteitsmedewerker (Marina Kruger) de dag tot een succesvol einde gebracht. In juni 2020 gaan we op voor hercertificering. Het behoud van het ISO 27001 certificaat toont aan dat RijnmondNet voldoet aan de gestelde normeisen aangaande informatiebeveiliging. En daar zijn wij maar wat trots op!


Participanten