RijnmondNet en REN WBR (West-Brabant) sluiten gezamenlijk een nieuwe ZorgMail overeenkomst met Enovation

RijnmondNet en REN West-Brabant hebben de krachten gebundeld en gezamenlijk een nieuwe ZorgMail overeenkomst met Enovation afgesloten. ZorgMail is een dienst van Enovation, het biedt een state-of-the-art Managed Service voor veilig berichtenverkeer in de zorg. De overeenkomst is aangegaan voor een duur van maximaal vijf jaar en geldt voor alle deelnemers van zowel RijnmondNet als REN West-Brabant. Door de gebundelde inkoopkracht kan de continuïteit van een kritische dienstverlening worden bestendigd, een compleet pakket aan diensten worden aangeboden en kunnen de kosten voor de komende jaren beter worden beheerst. Voor de deelnemers van zowel REN West-Brabant als RijnmondNet verandert er technisch niets.

‘Het is mooi om te zien dat de wil om samen te werken tussen de regio’s heeft geresulteerd in een mooi contract’ aldus Florian Visser, directeur van RijnmondNet. Coördinator Bert Huisman van REN West-Brabant roemt het vermogen van de verschillende partijen om de krachten te bundelen en gezamenlijk op te trekken. ‘Enovation is zeer content met de continuering van de samenwerking welke al meer dan 20 jaar bestaat met beide RSO’s. Door het bewezen partnermodel weten RijnmondNet en REN West-Brabant de techniek van Enovation inhoud te geven’ aldus Jeroen van Rijswijk, CEO van Enovation.

De overeenkomst is een belangrijke mijlpaal voor de samenwerking in de regio en een voorbeeld voor volgende stappen. Het ministerie van VWS schreef in de miljoenennota van 2020 dat het in de regio moet gebeuren en dat is precies wat RijnmondNet en REN West-Brabant met deze overeenkomst bewerkstelligen.


Participanten