Reco in POINT officieel van start

Om goede zorg aan de patiënten te kunnen leveren die na opname in het ziekenhuis niet naar huis kunnen en tijdelijk verblijf in de vorm van herstelzorg of revalidatie nodig hebben, is sinds begin maart het regionale coördinatie punt Conforte Crisis officieel van start gegaan met de functionaliteit ReCo in POINT. Dit maakt het mogelijk dat het ziekenhuis patiëntgegevens naar het regionale coördinatie punt (ReCo) stuurt. De ReCo kan het dossier vervolgens doorsturen naar de zorgaanbieder voor de herstelzorg/revalidatie.

Alle partijen, ziekenhuizen, regionaal coördinatiepunt en ontvangende VVT (verpleeghuis, verzorgingshuis en thuiszorg), in de keten hebben tijdens dit transferproces inzicht in het overdrachtsproces. Dit gebeurt via POINT en zorgt ervoor dat de regio een uniforme en veilige wijze van overdragen van patiëntgegevens in de keten bewerkstelligt. Tevens kan POINT gebruikt worden voor het maken van regio analyses met betrekking tot doorstroom van patiënten in de keten. Wil je meer weten over POINT of de mogelijkheden daarvan?  Onze collega Natasja van der Winden vertelt je hier graag meer over.

 


Participanten