Regionale XDS-Viewer

Binnen de RijnmondNet-regio zijn verschillende zorgverleners aangesloten op het XDS-netwerk. Met XDS is het mogelijk om gebruik te maken van een zogenoemde XDS-viewer. Daarmee heb je wel inzage in de beelden/informatie van het XDS-netwerk, mits behandelrelatie en toestemming van de patiënt, maar haal je de gegevens niet over naar je eigen systeem. RijnmondNet onderzoekt of dit voor zorgverleners die zelf niet aangesloten zijn op het XDS-netwerk van toegevoegde waarde kan zijn. En daarbij ook voor welke zorgverleners dat geldt en wat er voor nodig is daar gebruik van te kunnen maken.


Participanten