Medicatie 9.0

Voor de uitwisseling van Medicatiegegevens is de nieuwe informatie standaard Medicatieproces 9.0 ontwikkeld. Bij de doorontwikkeling naar de nieuwe standaard is een scheiding tussen logistieke en therapeutische informatie aangebracht. Voor het vastleggen en uitwisselen van gegevens wordt uitgegaan van de vier stappen van het medicatieproces:

  • voorschrijven
  • verstrekken
  • toedienen
  • gebruik.

Medicatieproces 9.0 zal ingevoerd worden door een grootschalig landelijk programma. Vanuit RijnmondNet zal geïnventariseerd worden wat de impact zal zijn van het doorvoeren van deze informatiestandaard en hoe alle verschillende zorgverleners in onze regio zich zullen moeten voorbereiden op deze nieuwe manier van werken. Er zal samen opgetrokken worden met de in de regio actieve Stuurgroep Medicatie.


Participanten