InZicht

Het programma InZicht is de landelijke subsidieregeling die zich richt op de langdurige zorg. Het programma heeft als doel om de digitale gegevensuitwisseling tussen VV&T (verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg) en ziekenhuizen onderling te verbeteren. Ook beoogt het medische gegevens beschikbaar te maken aan zorggebruikers, ten behoeve van gebruik in hun eigen PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving). De verwachte voordelen zijn legio: een goede digitale overdracht vermindert administratieve last en onnodige fouten bij de zorgverleners en laat meer tijd voor de cliënt. Het beschikbaar maken van gegevens voor zorggebruikers vereenvoudigt het samen beslissen tussen zorgverlener en cliënt of mantelzorger. In de regio Rijnmond werken koepelorganisaties ConForte en SRZ (Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen) samen aan een plan van aanpak. Stichting RijnmondNet vervult de rol van aanjager en projectleider.


Participanten