Centrale regioviewer

De centrale regioviewer is een enorme kans; de gepubliceerde gegevens kunnen inzichtelijk gemaakt worden aan niet-IHE- compliant instellingen, middels een UZI-pas te benaderen. Hierbij kan gedacht worden aan VVT-instellingen, Fysio, GGZ, huisartsen en kraamzorg. De RSS heeft zich financieel gecommitteerd aan deze viewer, en zal daarom ook deze kosten jaarlijks op zich nemen.


Participanten