Producten:

RijnmondNet POINT

Een Webapplicatie voor Overdracht van Informatie over Naslag en Transfer die het transferproces kan ondersteunen

RijnmondNet Point is het elektronisch transferdossier voor de transfer en zorgoverdracht van
patiënten tussen ziekenhuizen en zorginstellingen. Via RijnmondNet Point dragen zorginstellingen
met één centraal transferdossier patiënten veilig, transparant, efficiënt en in het bijzonder op een
patiëntvriendelijke manier over naar de instelling voor vervolgzorg. Bovendien informeert
RijnmondNet Point ook alle betrokken zorgverleners rondom de patiënt.

De zorgoverdracht en transfer van patiënten voor vervolgzorg vereist de benodigde aandacht. Bij de
transfer van patiënten zijn diverse ketenpartners betrokken en vele (medische) documenten gaan
over en weer tussen verpleegafdeling en transferpunt, transferpunt en CIZ, CIZ en zorgkantoor,
transferpunt en zorgaanbieder en vice versa. Daarnaast wordt door het gebruik van RijnmondNet
Point het aantal formulieren, faxen en telefoontjes inzake de status van de overgedragen patiënt
gereduceerd. RijnmondNet Point faciliteert de transfer van alle benodigde (basis) gegevens die
noodzakelijk zijn bij de overdracht. Kortom, RijnmondNet Point integreert bestaande
informatiesystemen, te weten ZIS, EPD, EVD, HIS en CIZ AF. Hierdoor kunnen zorginstellingen
eenvoudig documenten inzien, aanmaken en bewerken.
Voor extra informatie kunt u de site ‘verzorgdeoverdracht.nl’ raadplegen.

Kosten

Voor organisaties die tót 150 dossiers ontvangen en/of versturen zijn de kosten als volgt opgebouwd:
. 500 euro implementatiekosten (eenmalig)
. 1000 euro jaarlijks
Voor organisaties die meer dan 150 dossiers per jaar versturen, wordt een offerte op maat gemaakt.
Wenst u gebruik te maken van Point, meld u dan aan via de aanmeldknop (in de grijze kolom)

Hieronder is het transferproces schematisch weergegeven.

Wilt u meer weten over Point mail dan naar pointregiobeheer@rijnmondnet.nl. Voor het aanmelden voor POINT klik dan op onderstaande button. Aanmelden

Voor helpdeskvragen klik dan op onderstaande button. Helpdesk


Participanten