Producten:

Beveiligde toegang Rijnmond

Met beveiligde toegang kunnen burgers en patiënten veilig bij privacygevoelige informatie

Beveiligde toegang Rijnmond biedt het juiste beveiligingsniveau voor toegang tot zorgportalen van ziekenhuizen, onlinedagboeken en alle andere mogelijke systemen die door klanten van RijnmondNet worden opengesteld voor hun cliënten/patiënten. De Beveiligde toegang Rijnmond faciliteert de uitwisseling van informatie tussen zorgverleners vanuit de visie ‘’Medische gegevens zijn van grote waarde, zijn strikt vertrouwelijk en het eigenaarschap blijft bij de bron.’’

De Beveiligde toegang Rijnmond draagt zo bij aan toegankelijke en efficiënte zorg- en hulpverlening.

Het doel van Beveiligde toegang Rijnmond is het gemak van burgers en zorgprofessionals te vergroten en bij te dragen aan een adequate informatie-uitwisseling.

Om gebruik te kunnen maken van Beveiligde Toegang Rijnmond, moet uw organisatie voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Uw organisatie is een publiekrechtelijke organisatie of een privaatrechtelijke organisatie die op basis van een wettelijke grondslag belast is met de uitvoering van een publieke taak.
  • Uw organisatie gebruikt DigiD ten behoeve van de uitvoering van de publieke taak.
  • Uw organisatie is wettelijk bevoegd tot het gebruik van het burgerservicenummer of het A-nummer voor de uitoefening van de publieke en/of wettelijke taak.

Wilt u meer weten over dit product van Stichting RijnmondNet neem dan contact met ons op.


Participanten