Producten:

Beelden- en documentenservice

Toepassing voor het veilig regionaal uitwisselen van beelden en documenten

Binnen de regio RijnmondNet worden patiënten geregeld vanuit andere ziekenhuizen doorverwezen naar andere ziekenhuizen of zorginstellingen. Gegevens, zoals lab-uitslagen, medische beelden en verslagen, werden voorheen uitgewisseld via CD, DVD en/of fax. Middels de RijnmondNet beeld- en documentservice (XDS) kunnen zorginstellingen digitaal op een gestandaardiseerde wijze medische informatie met elkaar uitwisselen. Dit maakt het delen van gegevens met andere zorginstellingen eenvoudiger, sneller en veiliger. Zo wordt de kans op fouten kleiner.

Door het transmurale karakter van het XDS-systeem zijn er meerdere partijen betrokken en is het noodzakelijk op alle lagen van het interoperabiliteitsmodel overeenstemming te bereiken. Stichting RijnmondNet bevordert deze samenwerking binnen de regio.

Onderstaand schema laat de huidige koppeling van de verschillende zorginstellingen binnen en buiten de regio RijnmondNet zien.

Wilt u meer weten over dit product van Stichting RijnmondNet neem dan contact met ons op.


Participanten