Producten:

RijnmondNet ZorgMail

Service waarmee zorgverleners op een veilige manier berichten kunnen uitwisselen

Informatie met een vertrouwelijk karakter (bijvoorbeeld patiëntgegevens) kunnen niet onbeveiligd over en weer worden verstuurd. ZorgMail biedt een beveiligde omgeving waarbij de ontvanger en verzender altijd bekend zijn.

Cees Hoogendoorn was vanaf 2004 voorzitter van het bestuur RijnmondNet. In deze periode is RijnmondNet uitgegroeid van een partij die Zorgmail voor de regio Rijnmond organiseert tot een breed samenwerkingsverband voor elektronische zorgcommunicatie in de regio. Recent heeft RijnmondNet haar plannen vastgesteld voor de komende periode, waarna het, volgens Cees Hoogendoorn, “mooi geweest is” en hij de voorzittershamer heeft overgegeven aan Willem Geerlings.

Willem Geerlings is recent gestopt als bestuurder van het Medisch Centrum Haaglanden en heeft altijd grote belangstelling gehad voor regionale elektronische zorgcommunicatie. Als oud bestuurder van het Erasmus MC is hij daarnaast bekend met de regio Rijnmond.


Participanten