Pilot XDS Long oncologie van start

In 2016 is het project transmurale communicatie via XDS van start gegaan. In dit project wordt op basis van internationale standaarden een infrastructuur opgebouwd waarmee het mogelijk wordt om medische gegevens te delen met zorgverleners uit andere instellingen. Dit systeem heet XDS en staat voor Cross-enterprise Document Sharing.

De kern van het XDS systeem is dat medische informatie (beelden, uitslagen, onderdelen van het EPD, etc.) door zorgverleners beschikbaar wordt gesteld aan andere zorgverleners die hier in het kader van een behandeling (zoals bij doorverwijzing of MDO) toegang toe moeten hebben. De informatie wordt niet verstuurd (zoals bij email) maar er wordt alleen gepubliceerd dat deze informatie beschikbaar is en waar deze te vinden is (de XDS index). De informatie blijft bij de bron en kan daarvandaan worden opgehaald. De index staat bij de Stichting RijnmondNet. Zorgverleners van een aangesloten (XDS) ziekenhuis kunnen de index raadplegen en de gepubliceerde onderzoeken van hun patiënten ophalen.

Tijdens het HiX project is XDS wat op de achtergrond geraakt. Inmiddels is er in het YSL maar ook bij de andere Rotterdamse ziekenhuizen, veel aandacht voor het realiseren van gerichte XDS toepassingen.

In 2018 is het YSL samen met het EMC gestart met het inrichten van een pilot Long oncologie. Doelstelling van deze pilot is om de medische informatie van patiënten die worden doorverwezen naar het EMC, elektronisch te versturen. Dat gebeurt via veilige email en XDS. Zo worden radiologie beelden (en verslagen) dan niet meer via DVD beschikbaar gesteld maar via XDS.
Technisch is het systeem uitgebreid getest en na diverse aanpassingen goedgekeurd om in gebruik genomen te worden.

21 maart jl., hebben ook medewerkers van het medisch secretariaat van het YSL en EMC een functionele test uitgevoerd om te bepalen of het systeem voor deze pilot gebruikt kan worden. Besloten is om van start te gaan en op 18 april de pilot te evalueren. Tijdens deze proefperiode zal zowel de huidige als de nieuwe werkwijze gehanteerd worden. Na een geslaagde pilot zullen dit jaar nog meerdere toepassingen worden gerealiseerd.


Participanten