Nieuwsbrief december

Het einde van het jaar is een mooi moment om terug te blikken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken op het jaar dat komen gaat. Als RijnmondNet zijn we trots dat we het afgelopen jaar de ISO27001 certificering hebben behaald. Ook de continue groei in afnemers en aantal transacties bewijst dat beschikbaarheid van gegevens over instellingen heen, steeds belangrijker is in het zorgproces. Wederom voor 2018 is het de ambitie van RijnmondNet om het zorgproces nog beter te gaan ondersteunen. Vanaf deze plaats willen we iedereen in de regio hartelijk danken voor de gezamenlijke inspanningen. Samenwerking is en blijft de motor om het zorgproces over de keten heen te ondersteunen. We zien uit naar een ambitieus en gezond 2018 waarin we u graag ondersteunen!

Florian Visser
Directeur Stichting RijnmondNet

 

Studiereis naar Veneto

Zorgverleners in het Italiaanse Veneto zijn verder dan hun Nederlandse collega’s als het gaat om digitale uitwisseling van patiënteninformatie. Daarom organiseerde Stichting RijnmondNet in samenwerking met REN West-Brabant een studiereis naar deze regio. Deelnemers aan de reis waren het ministerie van VWS, huisartsen, apothekers, verschillende ziekenhuizen en VZVZ.

Namens het Maasstad Ziekenhuis nam manager Informatie Medische Technologie & Services Saskia van den Bos deel aan de studiereis. ‘’Door de diverse samenstelling van de groep kon iedereen kennis inbrengen vanuit een verschillende achtergrond. Het is interessant om inzichten vanuit een ander perspectief te zien en het is mooi dat we hier nu de tijd voor konden nemen’’. De deelnemers vlogen donderdagochtend naar Venetië. Daar aangekomen stond de dag in het teken van (inhoudelijke) kennismaking en samen de stad bezoeken. De vrijdag stond in het teken van kennisuitwisseling en een bezoek aan de zorginstellingen uit de regio. Van den Bos: ‘’Waar wij in Nederland mee bezig zijn op het gebied van informatie-uitwisseling, hebben ze in Veneto op grote schaal al werkend. Daarnaast gaan ze slim om met data. Zo kan men bijvoorbeeld zien in welke regio een bepaalde aandoening vaker voorkomt of een medicijn vaker wordt voorgeschreven. Hier passen zorginstellingen vervolgens hun beleid op aan’’.

‘’Het bezoek naar de regio heeft mij nieuwe inzichten opgeleverd, met name op het gebied van gegevensbescherming. In Nederland hebben we, anders dan in Italië, te maken met gespecificeerde toestemming. Dit maakt het geven en registreren van toestemming door de patiënt niet eenvoudiger. Tijdens de studiereis bleek nogmaals dat wanneer we de zorgketen efficiënter willen maken en de patiënt de regie willen geven, we met alle partijen moeten blijven samenwerken. Iedereen heeft immers een ander stukje van de puzzel in handen’’.

 

LSP-project

Via het Landelijk Schakel Punt (LSP) kan de Centrale Huisartsenpost Rijnmond patiëntendossiers inzien. De patiënt moet hiervoor wel expliciet toestemming hebben gegeven aan bijvoorbeeld de huisarts of de apotheek (opt-in) en deze zorgverleners moeten zijn aangesloten op het LSP. Omdat een aansluiting op het LSP bijdraagt aan betere zorg, wil Stichting RijnmondNet het aantal opt-ins en aansluitingen bevorderen.

Adri van der Born, medisch bestuurder van Huisartsenpost (HAP) Rijnmond, licht toe: ‘’Samen met Stichting RijnmondNet en apothekers hebben we gewerkt aan het bevorderen van het LSP-gebruik. Zo benaderden we huisartsen die wel waren aangesloten, maar weinig patiënten hadden aangemeld met de vraag of we konden helpen. Ook grotere zorgclusters en gezondheidscentra hebben we onze hulp aangeboden. Met name op juridisch vlak hadden huisartsen vragen. Wie is er bijvoorbeeld aansprakelijk als een dossier niet actueel is? Veel huisartsen waren niet op de hoogte dat de behandelend huisarts op de HAP juridisch verantwoordelijk is om alle informatie te verifiëren’’.

Het afgelopen jaar hebben we gestreefd naar meer aangesloten huisartsen. ‘’Het aantal aansluitingen is dit jaar met ongeveer 15% gestegen. Dit is een flinke stijging, maar nog niet voldoende. Wel staan steeds meer huisartsen positief tegenover het gebruik van het Landelijk Schakel Punt, dus we gaan de goede kant op’’.

 

Behalen ISO-27001 certificaat

Het afgelopen jaar heeft Stichting RijnmondNet het ISO 27001-certificaat behaald. Dit certificaat geeft aan dat we voldoen aan de kwaliteitseisen als het gaat om informatiebeveiliging. Binnen de branche begint dit certificaat de norm te worden. Wij zijn trots dat we met dit certificaat kunnen laten zien dat we aan de normen voor informatiebeveiliging voldoen!

 

Aansluiting tussen Amphia Ziekenhuis en EMC

De XCA- aansluiting tussen de registers van Rijnmondnet en UPZuid heeft voor het Amphia ziekenhuis en het Erasmus Medisch Centrum verschillende voordelen. Zo zijn medische gegevens snel en integer over te dragen, wordt voorkomen dat patiënten onnodig aan röntgenstraling worden blootgesteld, en is het niet meer nodig om foto’s op DVD te branden.

John Boucherie, informatiemanager bij Amphia Ziekenhuis, licht toe: ‘’Drie jaar geleden was de aansluiting technisch werkend. We kunnen nu foto’s aanbieden aan het EMC wanneer we patiënten doorverwijzen, alhoewel de workflows hiervoor nog ingericht moeten worden’’.

Volgens Boucherie zit de uitdaging in een goede afstemming met alle belanghebbenden: ‘’Alle stakeholders hebben een eigen dynamiek en planning. Dat is soms lastig te combineren. Het complete 5-lagenmodel van Nictiz  speelt een rol. Wat zijn de juridische stappen die genomen moeten worden? Hoe weet het EMC bijvoorbeeld dat er beelden klaar staan? Wie krijgt op grond waarvan toestemming tot welke informatie?  Nu we de aansluiting technisch werkend hebben, kunnen we groeien naar een groter geheel’’.

 

Aansluiting SFVG en EMC

Het Franciscus Gasthuis & Vlietland (SFVG) werkt samen met Stichting RijnmondNet aan het vormgeven van hun XDS-platform. Op die manier kunnen beelden en verslagen worden uitgewisseld tussen het Franciscus Gasthuis en het Erasmus Medisch Centrum. Tim van Toledo en Richard de Goede zijn beiden technisch projectleider en werkzaam bij het SFVG. De Goede: ‘’Dit project is zo alomvattend dat we het met z’n tweeën oppakken. Zo kunnen we intern mensen goed informeren en binnen de planning blijven. ‘’

Van Toledo leg uit: ‘’Momenteel testen we het systeem met de afdelingen Urologie en Nefrologie van het EMC. Tussen ons ziekenhuis en deze afdelingen zijn genoeg verwijzingen over en weer voor een goede usecase. Samen met deze afdelingen geven we het platform vorm en denken we na over de praktische zaken, zoals het vastleggen van patiëntentoestemming’’.

Zijn collega Richard de Goede vult aan: We zitten nu nog in een opbouwende fase. Het eerste kwartaal van 2018 hopen we de systemen opgezet en gekoppeld te hebben, in het tweede kwartaal willen we de koppeling operationeel te hebben. Onze eigen XDS hebben we al getest en die werkt goed. Momenteel lopen we goed op schema, maar XDS staat niet stil na de implementatie. We blijven de ontwikkelingen dus volgen’’.


Participanten