Nieuwe directeur Stichting RijnmondNet

In het najaar van 2015 heeft Marco Zoetekouw, directeur RijnmondNet, aangegeven zijn functie neer te willen leggen.

Marco heeft deze functie gedurende 7 jaar met verve bekleed. In deze jaren heeft hij meegebouwd aan de transformatie van RijnmondNet van een leverancier van Zorgmail naar een facilitator van regionale zorgcommunicatie in brede zin.

Het bestuur RijnmondNet heeft vervolgens gezocht naar een goede vervanger van Marco en heeft deze gevonden in de persoon van Florian Visser. Florian is al geruime tijd actief voor RijnmondNet en is met name betrokken in projecten rondom zorgcommunicatie mét de patiënt: het terrein, waarop RijnmondNet in de komende jaren nog veel uitdagingen kent.

Bij deze willen wij u dan ook aankondigen dat met ingang van 1 januari 2016 de directiefunctie RijnmondNet door Florian Visser bekleed zal worden.


Participanten