Magazine

RijnmondNet bestaat 25 jaar! Om dit jubileum te vieren is gekozen voor een magazine. In het magazine laten we patiënten en zorgverleners aan het woord over hun ervaringen met digitalisering in de zorg. Daarnaast geven we een inkijkje in RijnmondNet als organisatie en lichten we toe welke plannen er voor de komende jaren zijn. De ambities van RijnmondNet worden besproken aan de hand van een viertal thema’s:

  • Verbinding van partijen
  • Inspiratie naar de toekomst
  • Bundeling van krachten
  • Verbreding van domeinen

Het magazine schetst ook een goed beeld van de belangrijkste regionale uitdagingen in de zorg en bespreekt de landelijke ontwikkelingen op het thema zorg-ICT. Het magazine is op donderdag 4 november door Peter Langenbach als voorzitter van het bestuur in ontvangst genomen uit handen van directeur Maarten Wittop Koning. Wilt u het magazine fysiek ontvangen? Mail ons dan via info@rijnmondnet.nl. U kunt het magazine ook online doorlezen door hier te klikken.