ICT Huisartsenraad informeert alle huisartsen in de regio Rijnmond over digitale ontwikkelingen in de praktijk

Rotterdam – Goede gegevensuitwisseling tussen partijen is belangrijk om de goede zorg op het juiste moment te kunnen leveren. De huisartsenorganisaties in Rijnmond zitten sinds 2018 bij elkaar om in gezamenlijkheid het stuk gegevensuitwisseling op te pakken. Met alle huidige ontwikkelingen, van patiëntportalen tot persoonlijke gezondheidsomgevingen en subsidiemogelijkheden, vond de ICT Huisartsenraad het tijd om de regio te informeren over de stand van zaken.

De regiobijeenkomst ‘Digitalisering in de huisartsenpraktijk: wat moet er morgen geregeld worden?’ is de eerste grote regiobijeenkomst georganiseerd door de ICT Huisartsenraad. Meer dan 80 deelnemers, grotendeels huisartsen, lieten zich informeren. Thema’s op de regiobijeenkomst waren onder andere de ICT Huisartsenraad, de OPEN subsidie en ervaringen van een collega-huisarts bij de implementatie van een patiëntportaal. Rekening houdend met de Rotterdamse populatie, kwam ook Pharos spreken over het inzetten van eHealth bij mensen met lage digitale vaardigheden. Ruud Veltenaar, filosoof, meervouding TED-spreker en trendwatcher, zette deelnemers tot nadenken over de toekomst van de huisartsenpraktijk.

Wat is de ICT Huisartsenraad?

De ICT Huisartsenraad is in 2018 ontstaan vanuit een behoefte van het Eerstelijns Overleg (ELO) om het thema gegevensuitwisseling verder op te pakken en uit te diepen. Uit de georganiseerde thematafels over gegevensuitwisseling vloeide een Position Paper voort, waaraan uitwerking wordt gegeven in de ICT Huisartsenraad. Deze position paper bestaat uit drie pijlers, die op dit moment nog steeds aandachtspunten zijn in de ICT Huisartsenraad. Deze drie pijlers gaan over;
1) LSP Implementatie in de regio
2) Communicatie tussen zorgverlener en zorgverlener
3) Communicatie tussen zorgverlener en patiënt

Belangrijk bij deze aandachtspunten is de verbinding met andere zorgdomeinen. Daarom is nu ook de verbinding gelegd met de VVT sector en met ziekenhuizen in de regio. Gegevensuitwisseling gaat namelijk niet alleen over goede communicatie tussen huisartsen, maar over goede communicatie tussen de domeinen van zorg heen. Zodat ook een thuiszorgverpleegkundige op de hoogte is van allergieën en dat de huisarts op tijd een brief terugkrijgt van de specialist.

De ICT Huisartsenraad is nu een van de gremia die valt onder de regionale coalitie huisartsenzorg. Het is nu het gremium in de regio waar digitaliseringsvraagstukken in de huisartsenpraktijk ingebracht en besproken worden. De partijen die deelnemen aan de ICT Huisartsenraad zijn HAP Rijnmond, Het Netwerk, LHV-Huisartsenkring district Rotterdam, IZER, Gezond op Zuid, ZONBOOG, RijnmondNet en wordt ondersteund door ZorgImpuls.


Participanten