Gratis ZorgMail abonnement voor speciale Corona spoed/huisartspraktijken

Waarom een gratis ZorgMail abonnement?

Met de komst van het coronavirus zijn wij allemaal, maar u als zorgverlener in het bijzonder, in een heftige periode terechtgekomen. Enovation heeft vanuit haar rol als leverancier van ZorgMail besloten dat zij haar steentje bij wil dragen.

Enovation doet dit door de speciale Corona spoed/huisartsenpraktijken een ZorgMail account aan te bieden. Zodat u veilig privacygevoelige informatie elektronisch kunt uitwisselen met uw ketenpartners of zorgconsumenten.

Dit kunt u op verschillende wijzen doen:

ZorgMail gekoppeld met een informatiesysteem

Een groot aantal informatiesystemen is gekoppeld met ZorgMail. Dit maakt het gebruik van ZorgMail nog plezieriger omdat u al uw correspondentie binnen uw informatiesysteem kunt afhandelen. Wij noemen dit EDI berichtenverkeer. Als onderdeel van dit speciale abonnement ontvangt u een EDI mailbox.

Veilige e-mailen

Wilt u veilig e-mailen met ketenpartners  of zorgconsumenten? Ook dat is mogelijk! Heeft de andere partij ook ZorgMail dan kan deze uw e-mail zonder extra handelingen openen. Betreft het echter een ketenpartner of cliënt die géén gebruik maakt van ZorgMail dan ontvangt de geadresseerde eerst een notificatiemail in de mailbox. Vervolgens wordt er een code per SMS naar het 06-nummer van de geadresseerde verzonden waarmee deze de mail kan openen (twee-factor-authenticatie) of ontvangt de geadresseerde een code via een tweede e-mail (één-factor-authenticatie).  De geadresseerde kan veilig antwoorden op de mail. U ontvangt hiervoor een zogenaamde Hosted Mailbox.

Veilig Chatten

Onderdeel van het ZorgMail abonnement is nu ook de mogelijkheid om veilig te chatten met andere (zorg)professionals. Chatten over zorgconsumenten is eenvoudig doordat deze te koppelen zijn aan individuele- en groepschats. Ook het exporteren naar uw informatiesysteem behoort tot de mogelijkheden en is simpel.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail (onderwerp gratis ZorgMail) naar administratie@rijnmondnet.nl


Participanten