Fasctsheet: Regionaal draagvlak voor aansluiting op Landelijk Schakelpunt (LSP)

Download hier de factsheet

Diverse partijen in de regio Rotterdam hebben de handen ineengeslagen om het aantal opt-ins van patiënten te verhogen voor het Landelijk Schakelpunt. Om dit te bereiken is de eerste stap dat zoveel mogelijk huisartsen aansluiten op het LSP.

Goede en veilige zorg door informatie-uitwisseling via het LSP

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) is een zorginfrastructuur: een besloten netwerk (dat losstaat van het internet) waar u zich als zorgaanbieder op kunt aansluiten. Via dit netwerk kunt u medische gegevens over patiënten raadplegen in systemen van andere zorgaanbieders, 24 uur per dag, zeven dagen in de week. Het Landelijk Schakelpunt is hiervoor speciaal ontwikkeld en beveiligd.

Waarom is aansluiten op het LSP zo belangrijk?

We willen allemaal goede, veilige en snelle zorg. Dit begint met de informatie-uitwisseling via het LSP. Hierdoor neemt o.a. de medicatieveiligheid toe. Patiënten op de huisartsenpost kunnen bijvoorbeeld beter en sneller geholpen worden. Maar wat als een patiënt toestemming heeft gegeven voor de uitwisseling van zijn medische gegevens en u bent als huisarts nog niet aangesloten op het LSP? Dan kan de huisartsenpost de medische informatie van de patiënt niet raadplegen. U heeft ook sneller en efficiënter beschikking over de ICA- en medicatiegegevens vanuit de apotheek van uw patiënten. De papier- en faxstroom in uw praktijk zal aanzienlijk afnemen en daarmee ook de kans op fouten.

Hoe meer huisartsen zijn aangesloten en hoe meer patiënten toestemming geven, hoe veiliger en sneller de zorg dus wordt.

Privacy gewaarborgd

Als u zich aansluit bij het LSP, dan hoeft u zich geen zorgen te maken over de privacy. Het LSP voldoet aan alle wet- en regelgeving (AVG-eisen). Het LSP is géén elektronisch patiëntendossier en géén centrale database. In de Verwijsindex van het LSP staan alleen de BSN-nummers van patiënten die toestemming hebben gegeven. Het medisch dossier blijft staan in de eigen computersystemen van de zorgaanbieder.

“Inmiddels is het voordeel van het LSP bij hoog risico patiënten groter dan het nadeel op gebied van privacy en veiligheid. Hierdoor is het niet verdedigbaar dat je helemaal niet mee doet” |  David Oei, huisarts

Welke gegevens?

Uitwisseling via het LSP is beperkt tot de eigen regio met uitzondering van enkele academische ziekenhuizen. Met deze ziekenhuizen worden alleen ICA- en medicatiegegevens gedeeld, als de patiënt toestemming heeft gegeven voor het delen van de gegevens bij de eigen huisarts. De professionele samenvatting is in te zien door de dagwaarneming en op de huisartsenpost. U als huisarts kunt het waarneembericht, de ICA- en de medicatiegegevens van de patiënt inzien. Voor specialisten en apotheek geldt dat zij alleen ICA- en medicatiegegevens in mogen zien. Zij hebben dus geen toegang tot het huisartsendossiers.

Beveiliging & toestemming

Om de gegevens van patiënten in te kunnen zien, is een persoonlijke UZI-pas is nodig. De UZI-middelen zijn de sterkst erkende en betrouwbare middelen voor authenticatie en autorisatie die op dit moment in de zorg beschikbaar zijn. Patiënten geven op basis van de juiste informatie zelf expliciet toestemming aan hun zorgverlener(s) voor de uitwisseling van medische gegevens. De patiënt kan er zelf voor kiezen om delen van zijn dossier af te (laten) schermen.

VZVZ ondersteunt u bij de aansluiting op het LSP

VZVZ maakt het aansluiten op het LSP makkelijk. U heeft niet alleen te maken met VZVZ, maar ook met het UZI-register én de leverancier van uw HIS. Daar ondersteunt VZVZ u volledig bij. Wanneer u besluit om aan te sluiten, begeleidt gespecialiseerde adviseur van VZVZ u daar stap voor stap bij.

Vergoedingen en kosten

Als u als praktijk voor de eerste keer aansluit op het LSP, ontvangt u een vergoeding van € 1.862,-. Bij een heraansluiting als gevolg van een praktijkovername is de vergoeding € 623,-. In de tabel hieronder ziet u een overzicht van de belangrijkste kosten en vergoedingen. De tarieven voor de vergoedingen gelden voor 2019. Bent u aangesloten bij Pharmapartners? Dan heeft u als het goed is een speciale aanbieding gekregen met een kostenreductie voor de aansluiting.

 

Vergoeding

€ 1.862,- per praktijk voor de aansluiting op het LSP (eenmalig). Bij een heraansluiting is dit € 623,-.
€ 0,89 per aangemeld dossier bij het LSP (eenmalige tegemoetkoming in de kosten voor het registreren van de toestemming van de patiënt)
€ 0,27 per ingeschreven patiënt per kalenderjaar (opt-in1 = 25%) € 1,18 per ingeschreven patiënt per kalenderjaar (opt-in > 35%)
De UZI-middelen die u bij het UZI-register moet bestellen om met het LSP te kunnen werken, komen in aanmerking voor vergoeding. LET OP: De UZI-medewerkerpas niet op naam valt niet onder de vergoedingsregeling. Met deze pas kan niet op het LSP gewerkt worden. 1 *Opt-in: het aantal dossiers van uw patiënten dat is aangemeld bij het LSP

Kosten

Kosten HIS-leveranciers; zij brengen kosten in rekening voor het aansluiten op een LSP. Dit verschilt per leverancier.
UZI-middelen, die u bij het UZI-register moet bestellen om met het LSP te kunnen werken.

 

Vragen of direct aansluiten?

Voor vragen over het LSP kunt u contact opnemen met Mariska Adegeest, projectleider LSP bij Rijnmondnet: E-mail: m.adegeest@rijnmondnet.nl Telefoon: 06 – 100 147 97.

Als u zich direct wilt aanmelden voor het LSP, kunt u contact opnemen met Marieke van der Pols van VZVZ: E-mail: pols@vzvz.nl Telefoon: 06 – 344 892 64.

Heeft u vragen over uw lopende aansluiting neem dan contact op met het VZVZ Servicecentrum: E-mail: support@vzvz.nl Telefoon: 070 – 317 34 92 (bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur).

Versie: 11 februari 2019


Participanten