Wordt er een BSN check uitgevoerd?

Nee, het BSN veld is optioneel en er is geen BSN controle bij de Sectorale Berichten Voorziening in de Zorg (SBV-Z). Het BSN nummer dat ingevuld wordt moet wel een valide BSN nummer zijn, er wordt wel een 11-proef gedaan.


Participanten