Mijn gegevens op de factuur kloppen niet:

Bij onze jaarlijkse facturatie gebruiken wij de gegevens die u via het aanmeldformulier heeft opgegeven. Wijzigingen in uw adres of bankrekeningnummer dient u te allen tijde via een mutatieformulier aan te leveren. Dit mutatieformulier vindt u op de website www.zorgmail.nl bij het kopje “Direct regelen” en vervolgens “Doorgeven mutaties”. Dit geldt ook voor een opzegging of overname van uw praktijk, toevoeging of afmelding van zorgverleners of bij wisseling van uw informatiesysteem.


Participanten