Is twee-staps-verificatie verplicht?

Momenteel is dit nog niet verplicht maar desgewenst kunt u een of meerdere twee-staps-verificatiemethoden koppelen aan uw Passage ID.


Participanten