Ik kan niet inloggen op Mijn Hosted Mail

Inloggen in Mijn Hosted Mail gebeurt door middel van Passage ID. Passage ID is een dienst van VANAD Enovation. Met een Passage ID kunt u veilig inloggen en gebruikmaken van applicaties van VANAD Enovation.
Als u nog niet beschikt over een Passage ID: Ga naar https://account.passageid.nl/ en klik op: Registreer nu.

Koppel één of meerdere ZorgMail mailboxen in Mijn Hosted Mail voordat u gebruik kunt maken van een van applicaties van VANAD Enovation. Ga naar: https://account.passageid.nl/ en klik op de tegel Mijn Hosted Mail.


Participanten