Ik beschik niet over een mobiele telefoon en/of tablet

U kunt Passage ID gebruiken zonder twee-staps-verificatie. Om in te kunnen loggen met twee-staps-verificatie is momenteel een telefoon en/of tablet benodigd voor het ontvangen van een verificatiecode.


Participanten