ICT Huisartsenraad informeert alle huisartsen in de regio Rijnmond over digitale ontwikkelingen in de praktijk

Rotterdam – Goede gegevensuitwisseling tussen partijen is belangrijk om de goede zorg op het juiste moment te kunnen leveren. De huisartsenorganisaties in Rijnmond zitten sinds 2018 bij elkaar om in gezamenlijkheid het stuk gegevensuitwisseling op te pakken. Met alle huidige ontwikkelingen, van patiëntportalen tot persoonlijke gezondheidsomgevingen en subsidiemogelijkheden, vond de ICT Huisartsenraad het tijd om […]

Pilot XDS Long oncologie van start

In 2016 is het project transmurale communicatie via XDS van start gegaan. In dit project wordt op basis van internationale standaarden een infrastructuur opgebouwd waarmee het mogelijk wordt om medische gegevens te delen met zorgverleners uit andere instellingen. Dit systeem heet XDS en staat voor Cross-enterprise Document Sharing. De kern van het XDS systeem is […]

Zorgveld start met Twiin voor uitwisseling van medische gegevens

De uitwisseling van medische gegevens kan sneller en veiliger. Het programma Twiin zorgt ervoor dat gegevens zoals röntgenfoto’s eenvoudiger gedeeld kunnen worden tussen zorgverleners en met patiënten. Tijdens het jaarlijkse evenement Zorg&ICT in Utrecht maken acht partijen hun gezamenlijke deelname aan het Twiin-project bekend. De partijen willen zorginformatie over de grenzen van zorginstellingen en regio’s […]

Uitnodiging Regiobijeenkomst ‘Digitalisering in de huisartsenpraktijk’

Datum: donderdag 28 maart 2019 Tijd: Van 17:30 tot 21:30 uur Locatie: Erasmus Science Tower, LS&H Hub – Marconistraat 16 in Rotterdam Zie https://ece.nl/contact/ voor routebeschrijving en parkeerinformatie Doelgroep: Huisartsen en praktijkmanagers Accreditatie: Aangevraagd voor 3 punten (ABC1) Deze bijeenkomst is voor en door huisartsen georganiseerd. Het is een praktische avond waarin u meer te […]

Fasctsheet: Regionaal draagvlak voor aansluiting op Landelijk Schakelpunt (LSP)

Download hier de factsheet Diverse partijen in de regio Rotterdam hebben de handen ineengeslagen om het aantal opt-ins van patiënten te verhogen voor het Landelijk Schakelpunt. Om dit te bereiken is de eerste stap dat zoveel mogelijk huisartsen aansluiten op het LSP. Goede en veilige zorg door informatie-uitwisseling via het LSP Het Landelijk Schakelpunt (LSP) […]

Vacature: Medewerker marketing en communicatie

REN, Stichting RijnmondNet en Sleutelnet zijn op zoek naar een: Medewerker marketing en communicatie (full-time, 36 uur, 5 dagen per week per heden) Het Regionaal Elektronisch Netwerk West-Brabant (REN), Stichting RijnmondNet en Sleutelnet zijn samenwerkingsverbanden van zorgaanbieders. Doel is het verbeteren van de continuïteit van zorg door betere (elektronische) informatie-uitwisseling (zie www.renwbr.nl, www.rijnmondnet.nl, www.sleutelnet.nl). Deelnemers […]

Z-CERT: fax ongeschikt voor uitwisselen medische gegevens

De fax is niet langer geschikt voor het uitwisselen van medische gegevens, zo stelt Z-CERT, een organisatie die ziekenhuizen en GGZ-instellingen ondersteunt op het gebied van cybersecurity. Aanleiding voor de waarschuwing is een recent onthulde kwetsbaarheid in HP OfficeJet Printers. Die konden via malafide faxen worden overgenomen, waarna een aanvaller het achterliggende netwerk had kunnen […]

Nieuwsbrief december

Het einde van het jaar is een mooi moment om terug te blikken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken op het jaar dat komen gaat. Als RijnmondNet zijn we trots dat we het afgelopen jaar de ISO27001 certificering hebben behaald. Ook de continue groei in afnemers en aantal transacties bewijst dat beschikbaarheid van […]

Stichting RijnmondNet in bezit van ISO 27001 certificering

Stichting RijnmondNet heeft het ISO 27001 certificaat behaald. ISO 27001, een internationale norm voor informatiebeveiliging, omschrijft eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van gedocumenteerd Information Security Management System (ISMS). Met het behalen van de certificering bewijst RijnmondNet dat zij beleid hanteren waar betrouwbaarheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie in het […]

Willem Geerlings per 25 juni 2015 voorzitter RijnmondNet

Cees Hoogendoorn was vanaf 2004 voorzitter van het bestuur RijnmondNet. In deze periode is RijnmondNet uitgegroeid van een partij die Zorgmail voor de regio Rijnmond organiseert tot een breed samenwerkingsverband voor elektronische zorgcommunicatie in de regio. Recent heeft RijnmondNet haar plannen vastgesteld voor de komende periode, waarna het, volgens Cees Hoogendoorn, “mooi geweest is” en […]