header_Zorgportal

 

Het Zorgportaal Rijnmond brengt vraag en aanbod bij elkaar. Zorgportaal Rijnmond is dé plek voor het vinden van de juiste informatie op het gebied van zorg en welzijn in de regio Rijnmond.

Het portaal is een beveiligde website waar burgers en zorgprofessionals veilig gegevens kunnen uitwisselen en betrouwbare informatie snel en gemakkelijk vinden. Zo draagt het Zorgportaal Rijnmond bij aan toegankelijke en efficiënte zorg- en hulpverlening. Het Zorgportaal is zelf geen zorgorganisatie en bewaart dan ook geen medische gegevens van gebruikers van het portaal.
Doel van Zorgportaal Rijnmond is het gemak van burgers en zorgprofessionals te vergroten en te zorgen voor een adequate informatie-uitwisseling. De verwachting is dat daardoor de zorg efficiënter wordt. De burger kan bijvoorbeeld zien waar de kortste wachtlijst is, een voorlichtingsbijeenkomst via internet volgen of het antwoord op een vraag vinden zonder dat hij naar een zorgprofessional hoeft. Zorgprofessionals kunnen belangrijke informatie uitwisselen door via internet snel en toch veilig uitslagen van bloedtesten, scans en röntgenfoto’s met elkaar te delen.

Ook voor ondernemers die actief zijn in de zorg biedt het Zorgportaal een plek waar ze hun internet gerelateerde producten en diensten ter beschikking kunnen stellen aan zorgprofessionals, instellingen en burgers. Zo moet het Zorgportaal Rijnmond uitgroeien tot hét informatie- en communicatieknooppunt voor preventie, zorg en welzijn in de regio Rijnmond.

Voor meer informatie ga naar www.zorgportaalrijnmond.nl