Het CVA revalidatieplan, waarbij tijd cruciaal is, kan pas worden opgesteld nadat alle informatie beschikbaar is.

Digitale uitwisseling van dossiergegevens voor CVA-patiënten tussen het Maasstad Ziekenhuis
en Laurens volgens de CCR-standaard voordat de patiënt daadwerkelijk wordt overgeplaatst.

Lees hier het volledige artikel


Leave a Reply

  • (will not be published)