Met ZorgMail kunnen zorgverleners op een veilige manier berichten uitwisselen. Informatie met een vertrouwelijk karakter (bijvoorbeeld patiëntgegevens) kunnen niet onbeveiligd over en weer worden verstuurd. ZorgMail biedt een beveiligde omgeving waarbij de ontvanger en verzender altijd bekend zijn. 90% van alle elektronische berichten in de zorgsector in de regio Rijnmond worden verzonden via ZorgMail.

ZorgMail is een service van ICT-leverancier E.Novation en RijnmondNet is Regio Partner van ZorgMail. Abonnees kunnen via het besloten netwerk van RijnmondNet veilig en bewaakt elektronisch gestructureerde berichten (EDIFACT of XML) versturen en ophalen. Denk hierbij onder andere aan opname- en ontslagberichten, laboratoriumuitslagen, radiologieverslagen, en emailberichten.  Klik hier voor meer informatie over Zorgmail.

 

Kosten

Bent u geïnteresseerd in een abonnement op ZorgMail? Hieronder treft u een overzicht aan van de abonnementskosten 2015

Eenmalige aansluitkosten
Entreekosten : € 27,50 per praktijk
Licentie LifeLink : € 100,00 per praktijk
Installatie en begeleiding (remote installatie) : € 99,00 per praktijk

All- in Abonnement ZorgMail (para)medici*
All-in Abonnement ZorgMail, 1 tot en met 5 (para)medici per praktijk : € 120,70 per jaar
All-in Abonnement ZorgMail, 6 tot en met 10 (para)medici per praktijk : € 241,40 per jaar
All-in Abonnement ZorgMail, 11 tot en met 20 (para)medici per praktijk : € 362,10 per jaar

All- in Abonnement ZorgMail huisartsen
All-in Abonnement ZorgMail, per huisarts : € 120,70 per jaar

All- in Abonnement ZorgMail apotheken
All-in Abonnement ZorgMail, per praktijk € 301,55 per jaar

All- in Abonnement ZorgMail Lab4Apo
All-in Abonnement Lab4Apo, per praktijk € 301,55 per jaar

Abonnement LifeLink
Onderhoud LifeLink 1e lijnszorgverlener, per praktijk € 60,85 per jaar

 

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor ZorgMail? Kijk op de website van ZorgMail.

Deelnemer worden ›

Wilt u een wijziging doorgeven voor ZorgMail, zoals adreswijziging, overname of opzegging? Kijk op de website van ZorgMail.

Wijzigingen doorgeven