header_Point

 

Bij de transfer van patiënten zijn diverse ketenpartners betrokken en gaan er veel gegevens over en weer tussen verpleegafdeling en transferpunt, transferpunt en CIZ, CIZ en zorgkantoor, transferpunt en zorgaanbieder en vice versa. Daarnaast wordt er regelmatig telefonisch gecommuniceerd over de status van het transfertraject.

RijnmondNet POINT is een webapplicatie voor Overdracht van Informatie over Naslag en Transfer die het transferproces kan ondersteunen.

Met behulp van POINT kunnen alle regionale ketenpartners op basis van geautoriseerde en beveiligde toegang de transfertrajecten in POINT digitaal aanmaken, bijwerken en inzien. POINT kan men via internet benaderen en hiervoor is geen specifieke hardware en/of software voor de gebruikersorganisaties nodig.

POINT wordt op dit moment door ruim 5.000 gebruikers in productie gebruikt in regio’s Den Haag, Delft, Schiedam, Amsterdam, Gouda en Zoetermeer. Gebruik makende organisaties zijn o.a. 7 ziekenhuizen, 2 CIZ regio’s, 1 zorgkantoor, 1 gemeente (voor Wmo), 1 GGZ-instelling, 150+ zorgaanbieders en 2 revalidatiecentra.