Aanleiding

Vanwege de vergrijzing is er toenemende aandacht voor de toepassing van technologie om ouderen langer zelfstandig te kunnen laten zijn. Slimme applicaties die gebruik maken van, bijvoorbeeld, sensortechnologie zouden ouderen en hun naasten kunnen helpen om veiligheid, gezondheid en welzijn in de thuissituatie te bevorderen.

Wat is ReAALlogo

Het ReAAL project is een driejarig implementatieproject binnen het EU programma ICT-PSP. Overall doel van het project is aantonen dat open platforms een marktdoorbraak in het domein van Ambient Assisted Living kunnen helpen bereiken. Open platforms kunnen de middleware vormen voor allerlei AAL applicaties en interoperabiliteit bevorderen. Binnen het ReAAL project wordt het open platform universAAL gebruikt, dat met eerdere EU subsidies is ontwikkeld en op dit moment de meeste potentie heeft om hét open platform van Europa te worden.

Om de potentie van UniversAAL aan te tonen worden in zeven Europese landen pilots ingericht, met in totaal meer dan 7000 gebruikers (ouderen, naasten, zorgverleners) en een brede variëteit aan AAL applicaties en diensten.

De Nederlandse pilot

In Nederland doen drie partijen mee aan dit project, waarvan de pilot zal plaatsvinden in de regio Rijnmond. Stichting RijnmondNet/Zorgportaal Rijnmond leidt de implementatie. De technische partner is kenniscentrum Smart Homes, en de evaluatiepartner het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het doel in de regio Rijnmond is om 1700 gebruikers te ontsluiten die van één of meerdere toepassingen gebruik maken om ouderen langer zelfstandig te laten zijn.

De toepassingen

In Nederland worden zes toepassingen uitgerold door verschillende leveranciers. Dit zijn de volgende leveranciers met de bijbehorende functionaliteit:

–          NetMedical: Monitoring van gezondheid in thuissituatie door middel van allerlei meters zoals weegschalen, bloeddrukmeters en bloedglucosemeters.

–          Curavista: Monitoring van (chronische) ziekten in de thuissituatie met behulp van dagboeken

–          MiBida: Beeldcommunicatie voor ouderen

–          MindDistrict: Online zelfhulp binnen de Geestelijke Gezondheidszorg

–          Medicine Men: Medicatiemanagement met behulp van smartwatch technologie

–          Almende: vitAAL app voor de smartphone voor monitoring van bijvoorbeeld fysieke activiteit, coaching en valdetectie

 

Film ReAAL Stichting RijnmondNet:

http://youtu.be/vqw73TI1bN8