Stichting RijnmondNet

img_1

De Stichting RijnmondNet is de stichting die zich richt op transmurale elektronische zorgcommunicatie in de regio Rijnmond. De primaire taak van RijnmondNet is het stimuleren en verzorgen van het elektronisch berichtenverkeer tussen zorgverleners en met patiënten. RijnmondNet beoogt daarmee de zorginnovatie te ondersteunen, de kwaliteit van zorg te verbeteren en tot kostenreductie te komen.

RijnmondNet werkt hiertoe nauw samen met de zorginstellingen en zorgverleners in de regio. Met een autonome verantwoordelijkheid is RijnmondNet er ‘voor en door’ haar participanten. RijnmondNet én haar participanten gebruiken een gezamenlijke visie als leidraad voor de ontwikkelingen en de inrichting van de zorgcommunicatie.

In opdracht van en in nauwe samenwerking met zorginstellingen en zorgverleners entameert, coördineert en realiseert RijnmondNet zorgcommunicatietoepassingen. Daarvoor wordt jaarlijks een projectplan opgesteld. De voortgang en de resultaten zijn terug te vinden in het Algemeen Jaarverslag RijnmondNet.

Aangesloten instellingen en zorgverleners kunnen (tegen betaling) gebruik maken van de producten van RijnmondNet. Zo kunnen organisaties gebruikmaken van de veilige infrastructuur voor elektronische communicatie (glasvezelnetwerk). Daarnaast biedt RijnmondNet andere toepassingen aan, waarmee zorgverleners snel, veilig en verantwoord digitale informatie kunnen uitwisselen. Burgers kunnen toegang krijgen tot hun gegevens middels het zgn. zorgportaal.

Lees meer »